Tietosuoja

Raivaajatalosäätiö ei ylläpidä henkilötieto- tai muun tyyppistä rekisteriä tiedoista, joita saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Digitaalinen viestintä on suojattu ja pääsyoikeudet rajattu Raivaajatalon vuokratoimintaa hallinnoiville säätiön jäsenille. Raivaajatalosäätiö välittää henkilö- tai muita tietoja sisältäviä viestejä muille tahoille (kuten pito- tai muu palvelu) ainoastaan asiakkaan pyynnöstä ja luvalla.

Raivaajatalosäätiö ei suorita missään muodossa henkilötietoihin liittyvää suora- tai muun tyyppistä markkinointia.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.12.2018